Національний банк України удосконалює порядок видачі індивідуальних ліцензій НБУ на переказування іноземної валюти за кордон та спрощує проведення банками низки валютних операцій.
По-перше, Національний банк уточнив перелік документів, які мають подаватися для отримання індивідуальної ліцензії НБУ. При цьому, з метою запобігання відтоку капіталу за межі України посилено вимоги щодо документів, які подаються до НБУ, зокрема через право Національного банку запитувати такі документи у разі потреби.
По-друге, Національний банк уточнив перелік операцій з переказування іноземної валюти суб'єктами господарювання-резидентами за межі України, які не потребують отримання індивідуальної ліцензії НБУ. Відтепер змінами чітко унормована можливість перерахування у якості відшкодування резидентом-позичальником коштів нерезиденту-гаранту (поручителя) за умови, що цей гарант (поручитель) сплатив відповідно до договору гарантії (поруки) за зобов’язаннями такого резидента-позичальника, передбаченими відповідним кредитним договором з уповноваженим банком-кредитором.
Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України № 130 від 14 грудня 2017 року “Про внесення змін до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій”. Зміни набувають чинності з 15 грудня 2017 року.
Також Національний банк уточнив перелік підстав для анулювання індивідуальних ліцензій НБУ на переказування суб’єктами господарювання-резидентами іноземної валюти за кордон.