20 квітня 2019 року було опубліковано Кодекс про банкротство. Новелою даного Кодексу стала можливість реструктуризації заборгованості фізичної особи та зокрема процедура визнання її банкротом. Те, як нарешті позбутись боргів, та жити спокійно ми розглянемо нижче.

Так новим Кодексом про банкрутство встановлено, що провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи або фізичної особи - підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника. Боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо: 1) розмір прострочених зобов'язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати; 2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов'язань упродовж двох місяців; 3) ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення; 4) існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов'язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Для ініціації процедури, боржнику необхідно звернутись до Господарського суду з відповідною заявою, та долучити до неї докази, що підтверджують заборгованість, а також наявність у нього майна, рахунків, відомості про доходи боржника, план погашення заборгованості який пропонує боржник, а також ряд інших документів встановлених Кодексом про банкрутство.

Суд оцінює надані боржником документи, та за наявності підстав відкриває провадження у справі про неплатоспроможність та першочергово пропонує застосування процедури реструктуризації боргів. При розгляді справи є обов’язковою участь арбітражного керуючого, який надає професійну допомогу боржнику у розроблення процедури та плану реструктуризації боргів протягом 120 днів та який призначається судом. Важливим є те, що з цього моменту вступає в дію мораторій на задоволення вимог кредиторів та припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов'язаннями боржника. Ухвала про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій стосовно боржника.

Для відновлення платоспроможності боржника розробляється та розраховується план реструктуризації, при цьому може бути списана частина боргів. В той же час потрібно пам’ятати що реструктуризація не може тривати більше п’яти років, винятком є погашення боргів за кредитами, отриманими боржником на придбання житла, строк виконання плану реструктуризації боргів боржника не може перевищувати 10 років. Також Кодексом про банкротство визначені особливі умови щодо  плану реструктуризації заборгованості фізичної особи, що виникла до дня введення в дію цього Кодексу, за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім'ї боржника, та зокрема становить граничний термін виконання плану реструктуризації – 15 років, передбачає списання штрафних санкцій та пені, а заборгованість визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи. План реструктуризації обов’язково повинен бути схвалений кредиторами. В той же час потрібно мати на увазі, що суд може накласти арешти на майно чи рахунки боржника, обмежити його виїзд за кордон або закрити провадження у справі, якщо, наприклад, боржник повідомить недостовірну інформацію про своє майно чи доходи. Остаточне затвердження плану реструктуризації визначено за судом.

Якщо ж суд відмовляє у затвердженні плану реструктуризації, або боржник порушує умови плану реструктуризації, кредитор вправі вимоги кредиторів, які мали бути списані, відновлюються в повному обсязі, а боржника упродовж 120 днів боржника визнають банкрутом та розпочинається процедура погашення боргів, шляхом реалізації майна боржника.

Після того, як буде завершена процедура погашення боргів та відповідно закриття провадження у справі суд ухвалює рішення про звільнення боржника від боргів, які не були погашені за рахунок реалізації майна боржника та які з цього моменту вважаються погашеними, а боржник в свою чергу зобов’язаний протягом п'яти років після визнання його банкрутом перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів, також вважається що ділова репутація боржника не є бездоганною протягом трьох років після визнання його банкрутом.

Звертаємо увагу, що Кодекс про банкротство набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом. З дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про банкрутство"; Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті", останній  втрачає чинність через один рік з дня введення в дію цього Кодексу, а також внесено зміни до ряду інших нормативно правових актів.