Відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15.03.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 15.03.2017 № 63 (далі – Рішення РНБО), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, прийнято розпорядження від 06.04.2017 № 948 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2017 за № 590/30458), яким внесено зміни до розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.12.2015 № 3378 «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Зазначеними змінами передбачається:
інформування Нацкомфінпослуг про фінансові операції на користь осіб, пов’язаних із банками, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) згідно з Рішенням РНБО, з урахуванням положень частини першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», протягом трьох робочих днів з дня здійснення таких фінансових операцій;
заборона суб’єктам господарювання, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг та у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, розміщувати кошти в банках, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції).

Розпорядження набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій.

Відповідно до Рішення РНБО до переліку юридичних осіб, до яких строком на один рік застосовуються обмежувальні заходи (санкції), належать:
Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК", код згідно з ЄДРПОУ - 25959784, дата реєстрації - 15.06.2001, місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;
Публічне акціонерне товариство "ВіЕс Банк", код згідно з ЄДРПОУ - 19358632, дата реєстрації - 10.10.1991, місцезнаходження юридичної особи - м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11;
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", код згідно з ЄДРПОУ - 00039002, дата реєстрації - 26.08.1992, місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12;
Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК", код згідно з ЄДРПОУ - 14359319, дата реєстрації - 11.11.1992, місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26;
Публічне акціонерне товариство "БМ БАНК", код згідно з ЄДРПОУ - 33881201, дата реєстрації - 08.12.2005, місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122.

Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» пов’язаними з банком особами є:
1) контролери банку;
2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;
3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;
4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;
6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;
8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.