В цьому розділі ви можете ознайомитись з повним переліком послуг компанії.

Товариство надає наступні послуги:

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

- надання послуг фінансового лізингу;

- надання послуг з факторингу.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності) – відсутні особи, які надають посередницькі послуги;

Загальна сума зборів, платежів та інших втрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками – Клієнт не повинен сплачувати податки в зв’язку з укладенням договору про надання фінансових послуг.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання такого права:

-          Лізингоодержувач має право відмовитись від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передання обладнання становить більше 30 календарних днів. Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежі, що були сплачені Лізингодавцю до такої відмови.

-          Товариство не має наміру надавати фізичним особам послугу з надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Клієнт має право протягом 14 календарних днів  з дня укладення відмовитись від договору. Про намір відмовитись від договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, клієнт повинен письмово повідомити Кредитодавця.

-          Мінімальний строк дії договору про надання фінансових послуг – не застосовується.

-          Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій – інформація зазначена в примірних договорах, розміщених на цьому сайті.

-          Порядок внесення змін та доповнень до договору – інформація зазначена в примірних договорах, розміщених на цьому сайті.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг - Неможливо збільшити фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги. Примірні договори про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, які укладаються виключно тільки з юридичними, або фізичними особами-підприємцями передбачають збільшення фіксованої процентної ставки виключно за згодою сторін.