Фінансовий кредит (згідно Закону України) - кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент.

Фінансова компанія може надавати кредити суб’єктам господарювання, незалежно від їх галузевої належності, форми власності, та органам державного управління за умови наявності у них правових підстав для отримання кредиту та джерел своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування ним.

Об’єктами кредитування можуть бути будь-які витрати, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Клієнта, які не заборонені чинним законодавством.

Кредитні кошти надаються на покриття касових розривів, пов’язаних з виробничими витратами, поповнення обігових коштів, оплату обладнання, реконструкцію, модернізацію, розширення діючих основних фондів, будівництво нових об’єктів та на інші заходи.

Питання про можливість надання Клієнту кредиту розглядається після проведення його ідентифікації шляхом комплексного аналізу:

  • установчих документів Клієнта на предмет відповідності чинному законодавству порядку створення та реєстрації Клієнта, наявності у нього правових підстав на отримання кредиту та передачу майна в заставу/іпотеку;
  • репутації Клієнта;
  • фінансового стану Клієнта;
  • кредитної історії Клієнта;
  • документів, що підтверджують право власності на майно, яке передається в заставу/іпотеку;
  • бізнес-плану (техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті з розрахунком економічного ефекту від реалізації кредитного проекту)

 

Правила надання коштів у позику.pdf

Примірний договір надання коштів у позику.pdf

 

АРХІВ:

Правила надання >>>