УВАГА! Вказані можливі ціни, але дана інформація не є публічною офертою та пропозицією, щодо укладання договорів фінансових послуг на вказаних умовах.

Всі ціни та тарифи за користування фінансовими послугами Товариства встановлюються виключно індивідувально та зазначаються у конкретних договорах про надання фінансової послуги.

!!Товариство не надає безоплатні фінансові послуги, всі фінансові послуги мають ціну!!

Ціна може встановлюватись, як у вигляді процентів річних так і у вигляді комісій.

Проценти та/або комісії за користування фінансовими послугами, підлягають сплаті у відповідності до встановленого договором, про надання відповідної фінансової послуги, графіку платежів.

Факторинг

Послуги з викупу права вимоги грошових коштів за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги) шляхом перерахування частини їх вартості у вигляді Авансу на поточний рахунок Клієнта — 2-3% від загальної суми прав вимоги (не менше 5 тис.грн.). Авансування в розмірі до 90%, строк фінансування до 120 днів.

Надання коштів у позику

Строком 1-5 років, з процентною ставкою, в залежності від фінансового стану позичальника, строку кредитування та наявності забезпечення – від 0,00001% річних, комісії за надання кредиту – від 0,00 грн.

Фінансовий лізинг

Термін лізингу від 12 до 48 місяців, авансовий платіж — від 30% вартості предмета лізингу, ефективна ставка за користування коштами – з розрахунку не менше 30 % річних