2020 рік

І квартал      Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
     
    Аудиторський висновок за 2019 рік
     
ІI квартал     Баланс (звіт про фінансовий стан)
Звіт про фінансові результати
    Звіт про рух грошових коштів 
    Звіт про власний капітал
    Примітки до фінансової зівтності
     
ІІІ квартал   Баланс (звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
    Звіт про рух грошових коштів 
    Звіт про власний капітал

 

 

2019 рік

І квартал      Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
    Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
    Звіт про власний капітал
    Примітки до річної фінансової звітності
ІІ квартал      Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
ІIІ квартал    Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
ІV квартал      Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
    Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
    Звіт про власний капітал
    Примітки до річної фінансової звітності

 

2018 рік

І квартал      Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
ІІ квартал    Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
ІІІ квартал   Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
IV квартал   Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
    Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
    Звіт про власний капітал
    Примітки до річної фінансової звітності
    Аудиторський висновок за 2018

 

2017 рік

І квартал   Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
ІІ квартал   Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
ІІІ квартал   Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
IV квартал   Баланс (Звіт про фінансовий стан)
    Звіт про фінансові результати
    Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
    Примітки до річної фінансової звітності (Звіт)
    Примітки до річної фінансової звітності (Текст)
    Звіт про власний капітал
    Аудиторський висновок за 2017